Lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego


Znacząca liczba osób ma krewnych – dzieci, wnuki – poza granicami Polski. Często są to drugie lub trzecie pokolenia, które słabo, lub wcale, nie posługują się już językiem polskim. Ponadto w naszym języku codziennym pojawiają się i utrwalają, w coraz większej liczbie, nowe słowa, terminy, pojęcia, których znaczeń osoby starsze nie rozumieją. Dla ożywienia kontaktów z rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi, dla lepszego zrozumienia przemian zachodzących w otaczającym nas świecie, dobrze będzie gdy starsze osoby nauczą się, lub odświeżą znajomość, choćby jednego z języków obcych. Oprócz tego, gdy wyjadą za granicę na wakacje, na wycieczkę, to nie będą „nieme” i zdane wyłącznie na łaskę opiekunów, czy przewodników. Po prostu poczują się pewniej, lepiej, a Polaków inne nacje nie będą traktowały z wyższością. Także Średzianie nie będą zakłopotani gdy cudzoziemiec – których coraz więcej odwiedza także nasz miasto – zapyta np. o drogę do Poznania, Wrześni, lub jak ma trafić na Rynek, czy do Kolegiaty.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w Gimnazjum nr 1, prowadzący – M.Cybichowski; opiekunem grupy – Elżbieta Lobermajer.

Zajęcia z języka niemieckiego odbywają się w Gimnazjum nr 1, prowadząca A.Wysocka; opiekun grupy – Elżbieta Nowak.

Zajęcia z języka francuskiego odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym, prowadząca – Danuta Grześkowiak; opiekun – Elżbieta Nowak.

Komentarze

Dodaj komentarz