Sekcja artystyczna


Na ogół dopiero w starszym wieku większość osób ma wystarczająco dużo wolnego czasu, który mogą poświęcić na branie udziału w zajęciach realizujących lub rozwijających ich pozazawodowe pasje. W zajęciach sekcji artystycznej bierze czynny udział 10 osób, które angażują się w twórczość artystyczną. Spotkania są dobrą okazją do wzajemnej integracji i pożytecznego spędzania czasu wolnego i stanowią źródło satysfakcji z wykonanych własnoręcznie prac.

Podstawowym kierunkiem prac jest rysunek i malarstwo. Stopniowo, w miarę nabywania umiejętności przez studentów, rozwijane będą  także inne kierunki. Zajęcia prowadzi  Sara Filipiak w Średzkim Ośrodku Kultury. Opiekunem z ramienia Zarządu jest Tadeusz Świejkowski.

Komentarze

Dodaj komentarz