Sekcja brydżowa


W zajęcia tej sekcji angażuje się 6 osób. Gra się brydża towarzyskiego, nie sportowego, bez pieniędzy. Sekcja [zdjęcie] znalazła pomieszczenie w Ośrodku Kultury. Opiekunem jest T. Felman, a animatorem Ireneusz Skoczek.

Komentarze

Dodaj komentarz