Sekcja wykładowa


Tematyka wykładów popularno-naukowych jest ukierunkowana na zagadnienia interesujące członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zarys tej tematyki można ogólnie określić jako: psychologia wieku dojrzałego, psychologia społeczna  – w tym dotycząca prawidłowego kształtowania kontaktów z młodszymi pokoleniami – metody stosowane w celu aktywizacji umysłowej osób starszych, medycyna geriatryczna i inne. A także poszerzanie wiedzy ogólnej: z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, w tym historycznych, kultury i sztuki, a także nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. Czyli do poszerzania wiedzy  o otaczającym nas świecie, dla poznania jego piękna i harmonii.  Aby zrealizować  tak wytyczone cele organizowane są także wycieczki tematyczne, bliższe i dalsze, jedno- i wielodniowe. Kierunki działań UTW, w tym sekcji wykładowej, wytycza Komisja Programowa. Wykłady odbywają się w różnych miejscach Środy Wlkp.: w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego, w Ośrodku Kultury, w Zespole Szkól Zawodowych, w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej.

Komentarze

Dodaj komentarz