Uniwersytet III wieku w Środzie Wlkp. Witamy!


Serdecznie witamy Cię na naszej stronie internetowej. Dowiesz się tutaj jak zorganizowaliśmy się, jak działamy i co zamierzamy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wielkopolskiej powstał w 2011r. Działamy jako Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie. Do dnia 1 stycznia 2012r przystąpiło do nas 150 osób. Zapisy nadal trwają. Podstawą naszej działalności jest Statut. Władze są wybierane przez Walne Zebranie Członków na 3.letnią kadencję. Są nimi: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Ciałem inspirującym jest Komisja Programowa, której Przewodnicząca(-y) wchodzi w skład Zarządu. Działalność finansujemy ze składek członkowskich. Staramy się o poszerzenie tej bazy ekonomicznej przez udział w konkursach i realizację zadań publicznych, finansowanych przez Władze samorządowe. Nasz rok akademicki zaczyna się 1 października, a kończy ostatniego dnia czerwca. Działamy w różnych formach służących aktywizacji umysłowej i fizycznej członków. Funkcjonują następujące sekcje: wykładowa, językowe: angielska i niemiecka, plastyczna, warsztaty komputerowe, gimnastyka rehabilitacyjna w gabinecie, gimnastyka  w basenie, ćwiczenia taneczne, brydż towarzyski, spacerowa z kijkami. Zamierzamy zorganizować następne. Na zajęciach wszystkich sekcji mamy wysoką frekwencję.

Komentarze

Dodaj komentarz