Warsztaty pracy z komputerem i Internetem


komputer-dla-fotografow-imac-2  Członkowie UTW, biorący udział w zajęciach tej sekcji,  powinni nauczyć  się – a już coś umiejący mogą  doskonalić -  umiejętności obsługi i wykorzystania komputera do nawiązywania kontaktów z innymi osobami, w tym do prowadzenia korespondencji, wymiany plików, czytania książek, czasopism, do wirtualnego zwiedzania ciekawych miejsc na świecie – ogólnie do korzystania z ogromnej ilości specyficznych informacji osiągalnych przez Internet. Ponadto do załatwiania – za pomocą tego środka komunikacji – stale rosnącej liczby spraw urzędowych, składania wniosków, przekazywania opłat, zarządzania kontem bankowym oraz do wielu innych czynności.

Współcześnie poziom informatyzacji życia codziennego lawinowo rośnie wskutek czego brak umiejętności obsługi komputera, nawet na podstawowym poziomie, powodowałby szybką, społeczną marginalizację osób starszych, a w konsekwencji ich uzależnienie od innych, lub całkowite wykluczenie. Należy temu jak najwcześniej, usilnie przeciwdziałać. I taki jest cel działań UTW.

Z ramienia Zarządu sekcją opiekują się p.p. Wanda Magdziarska, Irena Węclewska i Anna Sękowska.

Ze względu na duża liczebność uczestników zajęć sekcja została podzielona na 6 grup: pierwsza i druga grupa ma zajęcia w Gimnazjum nr 1; trzecia, czwarta grupa  w Szkole Podstawowej nr 2; piąta i szósta grupa  w Zespole Szkół Zawodowych. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzą p.p. Joanna Majcher, Renata Smoczyk i Marcin Półrolniczak.

Komentarze

Dodaj komentarz