Zebranie Walne


Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp.
na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się 4 lutego 2013r. o godzinie 17:30 w kinie „BASZTA”.

                    

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

członków UTW w Środzie Wlkp zwołanego na 4.02.2013

+++

 1. Otwarcie zebrania – wybór Przewodniczącego;
 2. Wybór Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
 3. Sprawozdanie Zarządu za 2012r.;
 4. Przedstawienie bilansu za 2012r wraz z rachunkiem wyników i informacją o kosztach;
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 6. Informacja dot. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków UTW osób, które zalegają z opłatami składek członkowskich;
 7. Informacja Zarządu o zmniejszeniu się składu Sądu Koleżeńskiego. Uzupełnienie składu – zgłoszenie kandydatur i głosowanie;
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami. Głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi;
 9. Przedstawienie kierunków działania UTW w I półroczu 2013r. Wnioski z ankiety ewaluacyjnej. Komunikaty o utworzeniu nowych sekcji: scenicznej, gimnastyki metodą Pilatesa, języka francuskiego oraz organizowaniu nowych sekcji: robótek ręcznych i ćwiczeń Tai Chi. Zapisy chętnych;
 10. Przedstawienie planu budżetowego na 2013r.;
 11. Dyskusja i wnioski;
 12. Podjęcie uchwał w sprawie kierunków działania UTW i planu budżetowego;
 13. Wystąpienie p. Barbary Król z informacją o budowie Hospicjum w Środzie Wlkp.;
 14. Wolne głosy i wnioski;
 15. Zakończenie;          

W programie około godziny 19:00 darmowa projekcja filmu pt.:
„PIĄTA PORA ROKU”.

 

Komentarze

Dodaj komentarz