Zebranie sprawozdawczo – wyborcze – 5 V 2014r.


Dnia 5 maja 2014r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Zarząd, po 3-letniej kadencji otrzymał 100% absolutorium. Wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Po zebraniu studenci obejrzeli film pt „Droga do zapomnienia”.

Komentarze

Dodaj komentarz