Zebranie sprawozdawcze – 23 II 2015r.


Dnia 23 lutego 2015r. w kinie „BASZTA” odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Plan zebrania był następujący:
– Sprawozdanie Zarządu;
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
– Dyskusja;
– Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi;
– Projekcja filmu pt. ” Wkręceni 2″

Zarząd jednogłośnie  otrzymał 100% absolutorium.

Komentarze

Dodaj komentarz