18 VI 2016 – Jubileusz 5 – lecia działalności UTW


W sobotę, 18 czerwca Uniwersytet Trzeciego Wieku świętował w Ośrodku Kultury Jubileusz 5 – lecia swej działalności. Uroczystość otwarła Elżbieta Nowak – wiceprezes Zarządu UTW, która powitała gości i członków oraz zapoznała wszystkich z programem. Następnie prezes Edward Formanowicz w swoim przemówieniu podsumował 5 letnią działalność stowarzyszenia. Nadmienił m. in. że obecnie UTW liczy ok. 200 członków. Członkowie uczestniczą w zajęciach 17 działających sekcji, podzielonych na ok. 40 grup. Do realizacji większości zadań przyczyniła się życzliwość i konkretna pomoc średzkich Władz Samorządowych i Powiatowych oraz Rektorzy WWSSE, Dyrektorzy szkół, biblioteki i Ośrodka Kultury oraz wszyscy nauczyciele, instruktorzy, animatorzy i inni, prowadzący zajęcia. W Imieniu własnym i Zarządu  referujący  wyraził wszystkim serdeczne podziękowanie i zapewnił o wielkiej wdzięczności. Edward Formanowicz podsumował swe wystąpienie stwierdzeniem, że w jego ocenie, bilans pięcioletnich działań UTW jest korzystny i życzył Zarządowi oraz wszystkim członkom, wielu lat dalszej, owocnej działalności, dla dobra średzkiego środowiska senioralnego i nie tylko. Następnie wszyscy obecni obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą dzieje Stowarzyszenia. Po wspomnieniach Prezes UTW wręczał zaproszonym gościom, dobroczyńcom UTW, listy z podziękowaniami za pomoc i życzliwość. Z kolei głos zabierali goście, którzy życzyli Uniwersytetowi dalszych pomyślnych lat rozwoju dla pożytku członków i miejscowej społeczności. Nie zabrakło również słów podziękowań ze strony studentów UTW dla Zarządu. Głos zabrała Irena Kuderska oraz Jolanta Staniewska, która w sposób humorystyczny przedstawiła sens przynależności do UTW. Natomiast Ewa Multaniak swoje podziękowania uwieńczyła prezentem swojego autorstwa w postaci obrazu wykonanego suchą pastelą, przedstawiającego „Mont Saint Michel”. Końcowym akcentem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu dziecięcego zespołu baletowego i duetu Mieczysławy Sysak i Danuty Pajszczyk działających przy Średzkim Ośrodku Kultury. Artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami.
W kuluarach Ośrodka Kultury wystawione były prace członków sekcji malarskiej UTW, oraz zdjęcia będące owocem uczestnictwa w Warsztatach Fotograficznych. Była również możliwość obejrzenia kroniki i wpisania się do niej.

Fragmenty z występów podczas Jubileuszu

Komentarze

Dodaj komentarz