13 marca 2017 – zebranie sprawozdawczo – wyborcze


Dnia 13 marca 2017r. w kinie BASZTA odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Po oficjalnym otwarciu zebrania, któremu przewodniczył J. Kempa prezes SUTW odczytał sprawozdanie na zakończenie II kadencji Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na zebraniu przedstawiono także bilans za miniony rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zarząd, po 3-letniej kadencji otrzymał absolutorium jednogłośnie.
Następnie członkowie UTW podziękowali ustępującemu Zarządowi a zwłaszcza ustępującemu prezesowi Edwardowi Formanowiczowi, któremu nadano tytuł „Honorowego Prezesa”, jako osobie szczególnie zasłużonej w utworzeniu Stowarzyszenia UTW, oraz urzeczywistnianiu celów UTW.
Honorowy Prezes posiada prawa członka honorowego.

Treść podziękowania:

DSCF9747Pragniemy Panu Prezesowi
serdecznie podziękować
za wieloletnie kierowanie

Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w Środzie Wlkp.

za pracę i wniesiony wkład
oraz rzeczowe i merytoryczne podejście do wielu spraw,
a przede wszystkim za życzliwość i sympatię.

Dziękujemy
Członkowie UTW Środa Wlkp.

W dalszej kolejności w wyborach tajnych wybrano nowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Andrzej Mytko – prezes, Elżbieta Nowak i Irena Węclewska – wiceprezesi oraz Marianna Kubiak, Wanda Magdziarska, Tadeusz Świejkowski, Elżbieta Lobermajer, Barbara Kowalczewska, Alicja Bartkowiak i Jan Hamrol.

Komisja Rewizyjna: Stanisław Szczot – przewodniczący, Zygfryd Zakrzewski, Julia Borys;

Sąd Koleżeński: Stefania Jaróżek-Rum – przewodnicząca, Alina Jung-Kończal, Maria Krężelewska.

Po zebraniu studenci obejrzeli film pt. „Praktykant”.

Komentarze

Dodaj komentarz