Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UTW


PageLines- sowa_logo.jpg

Na podstawie § 22 Statutu Stowarzyszenia UTW w Środzie Wielkopolskiej Zarząd Stowarzyszenia UTW w Środzie Wielkopolskiej zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków UTW w Środzie Wielkopolskiej na dzień 26 lutego 2018 roku w Sali Kina „Baszta” w Środzie Wielkopolskiej przy ul. J. H. Dąbrowskiego 19. Pierwszy termin zebrania wyznaczony zostaje na godzinę 16.30, a w przypadku braku wymaganego quorum bez względu na liczbę obecnych Zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 16.45.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 4. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu SUTW z działalności w roku 2017.
 6. Przedstawienie bilansu za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz wolne głosy.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi SUTW.
 10. Przyjęcie uchwał zebrania i wniosków.
 11. Komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad.

Na zakończenie zebrania planowana jest projekcja czeskiego filmu pt. „Kobieta z lodu” (2017) opowiadającego historię wdowy przyjętej do zespołu morsów, gdzie stopniowo uczy się pokonać strach przed lodowatą wodą. A także ponownie spotka miłość.

Komentarze

Dodaj komentarz