26 II 2018 – zebranie sprawozdawcze


Dnia 26 lutego 2018r. w kinie BASZTA odbyło się zebranie sprawozdawcze członków SUTW. Na wstępie przedstawiono porządek i regulamin obrad, po czym prezes UTW, Andrzej Mytko odczytał sprawozdanie Zarządu SUTW z działalności w roku 2017. Następnie przedstawiono bilans za 2017 rok, odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z protokołem z posiedzenia. Zarząd otrzymał 100% absolutorium. Przedstawiono również plany: budżetowy i działań na I półrocze 2018 roku. Po zakończeniu zebrania obejrzano czeski film „Kobieta z lodu” reż. Bohdan Slam.

Komentarze

Dodaj komentarz