25 II 2019 Zebranie sprawozdawcze


Dnia 25 lutego 2019 r. w kinie BASZTA odbyło się zebranie sprawozdawcze członków SUTW. Na wstępie przedstawiono porządek i regulamin obrad, po czym prezes UTW Andrzej Mytko odczytał sprawozdanie Zarządu SUTW z działalności w roku 2018. Następnie przedstawiono bilans za 2018 rok, odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z protokołem z posiedzenia. Zarząd otrzymał 100% absolutorium. Przedstawiono również plany: budżetowy i działań na I półrocze 2019 roku. Po zakończeniu zebrania obejrzano film „Powrót Bena”.

Komentarze

Dodaj komentarz