Author Archives:

Warsztaty pracy z komputerem i Internetem


komputer-dla-fotografow-imac-2

 Członkowie UTW, biorący udział w zajęciach tej sekcji,  powinni nauczyć  się – a już coś umiejący mogą  doskonalić -  umiejętności obsługi i wykorzystania komputera do nawiązywania kontaktów z innymi osobami, w tym do prowadzenia korespondencji, wymiany plików, czytania książek, czasopism, do wirtualnego zwiedzania ciekawych miejsc na świecie – ogólnie do korzystania z ogromnej ilości specyficznych informacji osiągalnych przez Internet. Ponadto do załatwiania – za pomocą tego środka komunikacji – stale rosnącej liczby spraw urzędowych, składania wniosków, przekazywania opłat, zarządzania kontem [...]

Sekcja wykładowa


Tematyka wykładów popularno-naukowych jest ukierunkowana na zagadnienia interesujące członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zarys tej tematyki można ogólnie określić jako: psychologia wieku dojrzałego, psychologia społeczna  – w tym dotycząca prawidłowego kształtowania kontaktów z młodszymi pokoleniami – metody stosowane w celu aktywizacji umysłowej osób starszych, medycyna geriatryczna i inne. A także poszerzanie wiedzy ogólnej: z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, w tym historycznych, kultury i sztuki, a także nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. Czyli do poszerzania wiedzy  o otaczającym nas [...]

Praca w sekcjach


Celem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja umysłowa i fizyczna osób starszych dla przeciwdziałania narastającej z wiekiem bierności, a w konsekwencji do stopniowej marginalizacji, a nawet  wykluczania społecznego tej grupy. Sposobem prowadzącym do celu jest organizowanie zajęć zmierzających do podnoszenia ogólnej sprawności na wyższy poziom, do usuwania negatywnych skutków i stereotypów dotyczących starości. Działania te mają także prowadzić do przedłużenia okresu aktywności zawodowej, do celowego wykorzystania potencjału zawodowego i społecznego osób starszych. Ma to obecnie istotne znaczenie, a będzie miało [...]

Wykłady popularno-naukowe, które odbyły się w UTW


1) 15.09.2011r. „Świadkowie narodzin informatyki” prelegent p. dr inż. Ryszard   Sobkowiak pracownik naukowy Państw. Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie; 2) 28.09.2011r. „Filantropia i dobroczynność w naukach społecznych. Co to znaczy opiekować się ludźmi i organizować im życie społeczne” prelegent p. doc. dr Jakub Andrzejczak prac. naukowy UAM w Poznaniu; 3)  04.11.2011r. Cz.I „Jak nie dać się oszukać”prelegent p.sierżant Edyta Kwietniewska rzecznik Komendy Powiat. Policji w Środzie Wlkp.; Cz.II  „ Profilaktyka raka szyjki macicy” prelegent p. mgr Anna Mendyka prac. Dz. [...]

Trochę historii…


O potrzebie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. mówiono od kilkunastu lat na zebraniach różnych, miejscowych gremiów. Zgłaszane w tej sprawie wnioski były jednak  odrzucane z uzasadnieniem, że taka działalność nie leży w profilu zainteresowań już działających organizacji. W innym miejscu i czasie stwierdzono, że z wykonanej symulacji ekonomicznej wynika brak możliwości finansowania takiego przedsięwzięcia przez dany związek. Po kilku bezskutecznych próbach zainteresowania sprawą kolejnych, społecznych struktur, przy końcu stycznia 2011r, do tworzenia UTW przystąpili małżonkowie Stefania i Edward [...]

Uniwersytet III wieku w Środzie Wlkp. Witamy!


Serdecznie witamy Cię na naszej stronie internetowej. Dowiesz się tutaj jak zorganizowaliśmy się, jak działamy i co zamierzamy. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wielkopolskiej powstał w 2011r. Działamy jako Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie. Do dnia 1 stycznia 2012r przystąpiło do nas 150 osób. Zapisy nadal trwają. Podstawą naszej działalności jest Statut. Władze są wybierane przez Walne Zebranie Członków na 3.letnią kadencję. Są nimi: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Ciałem inspirującym jest Komisja Programowa, której Przewodnicząca(-y) wchodzi w skład Zarządu. Działalność finansujemy [...]