Sekcje

Terapia tańcem


tango

Taneczne ćwiczenia koordynujące i relaksujące, mają na celu rozładowywać napięcia nieodłącznie związane z dzisiejszymi stosunkami międzyludzkimi, sytuacjami rodzinnymi itd. Ponadto taniec umuzykalnia, uczy koordynacji i elegancji ruchów,a więc łagodzi obyczaje, czego tak potrzebujemy w świecie nas otaczającym. Ponadto zacieśnia więzy towarzyskie między uczestnikami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w wielu miastach na zachodzie Europy organizują się grupy osób starszych, które w tworzonych w tym celu klubach, tańczą tango. Jest to znamienne zjawisko, wskazujące na stopniowe przemijanie mody na nieharmoniczną, [...]

Sekcja gimnastyki rekreacyjnej w basenie


plywanie-cwiczenia-odchudzajace(1)

Gimnastyka w basenie kąpielowym, podobnie jak gimnastyka rehabilitacyjna, ma na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia uczestników ćwiczeń, ich odporności, zwiększenia sprawności. Ćwiczenia w wodzie wpływają korzystnie na samopoczucie, kondycję i wagę. Przy okazji zwiększają także ruchomość stawów nie obciążając ich równocześnie, tak jak ćwiczenia „na sucho”. Wodne ćwiczenia to także dobry pomysł przy chorobach. Sekcja podzielona jest grupy. Zajęcia prowadzi p. J. Hańczyk. Opiekunem sekcji jest Irena Węclewska.

Sekcja gimnastyki rehabilitacyjnej


fittness_rehabilitacja

Liczne publikacje informują, że poprawa kondycji i sprawności fizycznej – także po urazach, operacjach itp. -  powoduje polepszenie samopoczucia, podnosi na wyższy poziom samoocenę i zwiększa chęć do nauki, do zdobywania nowej wiedzy i pokonywania wezwań i trudności życiowych. Udział w indywidualnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych aktywizuje organizm, poprawia krążenie płynów ustrojowych i przyspiesza przemianę materii. Ćwiczenia korzystnie wpływają na ciało i na umysł uczestników. Zwiększają odporność na stresy i infekcje, a także zmniejszają napięcie i chronią przed depresją. Takie efekty, możliwe do [...]

Sekcja brydżowa


495px-Anglo-American_card_suits

W zajęcia tej sekcji angażuje się 6 osób. Gra się brydża towarzyskiego, nie sportowego, bez pieniędzy. Sekcja [zdjęcie] znalazła pomieszczenie w Ośrodku Kultury. Opiekunem jest T. Felman, a animatorem Ireneusz Skoczek.

Sekcja artystyczna


image_665

Na ogół dopiero w starszym wieku większość osób ma wystarczająco dużo wolnego czasu, który mogą poświęcić na branie udziału w zajęciach realizujących lub rozwijających ich pozazawodowe pasje. W zajęciach sekcji artystycznej bierze czynny udział 10 osób, które angażują się w twórczość artystyczną. Spotkania są dobrą okazją do wzajemnej integracji i pożytecznego spędzania czasu wolnego i stanowią źródło satysfakcji z wykonanych własnoręcznie prac. Podstawowym kierunkiem prac jest rysunek i malarstwo. Stopniowo, w miarę nabywania umiejętności przez studentów, rozwijane będą  także inne kierunki. Zajęcia [...]

Lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego


Znacząca liczba osób ma krewnych – dzieci, wnuki – poza granicami Polski. Często są to drugie lub trzecie pokolenia, które słabo, lub wcale, nie posługują się już językiem polskim. Ponadto w naszym języku codziennym pojawiają się i utrwalają, w coraz większej liczbie, nowe słowa, terminy, pojęcia, których znaczeń osoby starsze nie rozumieją. Dla ożywienia kontaktów z rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi, dla lepszego zrozumienia przemian zachodzących w otaczającym nas świecie, dobrze będzie gdy starsze osoby nauczą się, lub odświeżą znajomość, choćby jednego [...]

Warsztaty pracy z komputerem i Internetem


komputer-dla-fotografow-imac-2

 Członkowie UTW, biorący udział w zajęciach tej sekcji,  powinni nauczyć  się – a już coś umiejący mogą  doskonalić -  umiejętności obsługi i wykorzystania komputera do nawiązywania kontaktów z innymi osobami, w tym do prowadzenia korespondencji, wymiany plików, czytania książek, czasopism, do wirtualnego zwiedzania ciekawych miejsc na świecie – ogólnie do korzystania z ogromnej ilości specyficznych informacji osiągalnych przez Internet. Ponadto do załatwiania – za pomocą tego środka komunikacji – stale rosnącej liczby spraw urzędowych, składania wniosków, przekazywania opłat, zarządzania kontem [...]

Sekcja wykładowa


Tematyka wykładów popularno-naukowych jest ukierunkowana na zagadnienia interesujące członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zarys tej tematyki można ogólnie określić jako: psychologia wieku dojrzałego, psychologia społeczna  – w tym dotycząca prawidłowego kształtowania kontaktów z młodszymi pokoleniami – metody stosowane w celu aktywizacji umysłowej osób starszych, medycyna geriatryczna i inne. A także poszerzanie wiedzy ogólnej: z zakresu medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, w tym historycznych, kultury i sztuki, a także nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. Czyli do poszerzania wiedzy  o otaczającym nas [...]

Praca w sekcjach


Celem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja umysłowa i fizyczna osób starszych dla przeciwdziałania narastającej z wiekiem bierności, a w konsekwencji do stopniowej marginalizacji, a nawet  wykluczania społecznego tej grupy. Sposobem prowadzącym do celu jest organizowanie zajęć zmierzających do podnoszenia ogólnej sprawności na wyższy poziom, do usuwania negatywnych skutków i stereotypów dotyczących starości. Działania te mają także prowadzić do przedłużenia okresu aktywności zawodowej, do celowego wykorzystania potencjału zawodowego i społecznego osób starszych. Ma to obecnie istotne znaczenie, a będzie miało [...]