Home » Kontakt

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp.

Adres:
63-000 Środa Wlkp. ul. Kilińskiego 33.

mail: kontakt@utwsroda.pl

NIP: 7861696567
REGON: 301796428

Konto: BGŻ o/ Środa Wlkp. 53203000451110000002116370

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes
- Andrzej Mytko;

Wiceprezesi:
- Elżbieta Nowak;

– Irena Węclewska;

Sekretarz
- Wanda Magdziarska;

Skarbnik
- Alicja Bartkowiak;

Członkowie:
- Marianna Kubiak;

– Elżbieta Lobermajer;
– Barbara Kowalczewska;
- Tadeusz Świejkowski;
- Jan Hamrol;

Rada Programowa:
- Marianna Kubiak – przewodnicząca;
- Julia Borys;
- Bogumiła Dłubała;
- Maria Kuczko;

Sąd Koleżeński:
- Stefania Jaróżek-Rum – przewodnicząca;

- Alina Jung-Kończal – członek komisji;
- Maria Krężelewska – członek komisji;

Komisja Rewizyjna:
Stanisław Szczot – przewodniczący;
- Julia Borys – członek komisji;
- Zygfryd Zakrzewski - członek komisji;

Dyżury członków Zarządu odbywają się
w każdy czwartek w godzinach 15:00 – 17:00 w siedzibie
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ul, Kilińskiego 33. 

Serdecznie zapraszamy!