Home » Nasze sekcje

Praca w sekcjach

Celem działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja umysłowa i fizyczna osób starszych dla przeciwdziałania narastającej z wiekiem bierności, a w konsekwencji do stopniowej marginalizacji, a nawet  wykluczania społecznego tej grupy. Sposobem prowadzącym do celu jest organizowanie zajęć zmierzających do podnoszenia ogólnej sprawności na wyższy poziom, do usuwania negatywnych skutków i stereotypów dotyczących starości. Działania te mają także prowadzić do przedłużenia okresu aktywności zawodowej, do celowego wykorzystania potencjału zawodowego i społecznego osób starszych. Ma to obecnie istotne znaczenie, a będzie miało jeszcze większe w przyszłości, wobec  zmniejszania się w Polsce liczby osób w wieku produkcyjnym.

Statutowa działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzona jest w sekcjach. Każdy z członków Stowarzyszenia może wybrać te z kilku, w zajęciach których chce uczestniczyć. Nie ma liczbowego limitu przynależności. Obecnie działa dziesięć sekcji, planowane są kolejne.

Aktywizacji umysłowej osób starszych służy uczestnictwo w wykładach popularno-naukowych, w warsztatach pracy z komputerem i internetem, w lektoratach języka angielskiego i niemieckiego oraz sekcji artystycznej.

Aktywizacja fizyczna służy poprawie ogólnej kondycji i sprawności ruchowej. Usprawnienie takie przeciwdziała procesowi stopniowego zniedołężnienia. Cel ten będzie stopniowo osiągany przez uczestnictwo w gimnastyce rehabilitacyjnej na sali, gimnastyce rekreacyjnej i usprawniającej w basenie kąpielowym, w zajęciach rytmiczno-tanecznych.

Terapia tańcem

tango Taneczne ćwiczenia koordynujące i relaksujące, mają na celu rozładowywać napięcia nieodłącznie związane z dzisiejszymi stosunkami międzyludzkimi, sytuacjami rodzinnymi itd. Ponadto taniec umuzykalnia, uczy koordynacji i elegancji ruchów,a więc łagodzi obyczaje, czego tak potrzebujemy w świecie nas otaczającym. Ponadto zacieśnia więzy towarzyskie między uczestnikami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w wielu miastach na zachodzie Europy organizują się grupy osób starszych, które w tworzonych w tym celu klubach, tańczą tango. Jest to znamienne zjawisko, wskazujące na stopniowe przemijanie mody na nieharmoniczną, agresywną, hałaśliwą muzykę. Zajęcia prowadzi Patrycja Siódmiak- Maciejewska.

Sekcja gimnastyki rekreacyjnej w basenie

plywanie-cwiczenia-odchudzajace(1) Gimnastyka w basenie kąpielowym, podobnie jak gimnastyka rehabilitacyjna, ma na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia uczestników ćwiczeń, ich odporności, zwiększenia sprawności. Ćwiczenia w wodzie wpływają korzystnie na samopoczucie, kondycję i wagę. Przy okazji zwiększają także ruchomość stawów nie obciążając ich równocześnie, tak jak ćwiczenia „na sucho”. Wodne ćwiczenia to także dobry pomysł przy chorobach.
Sekcja podzielona jest grupy. Zajęcia prowadzi p. J. Hańczyk. Opiekunem sekcji jest Irena Węclewska.

Sekcja gimnastyki rehabilitacyjnej