Kategorie
WYDARZENIA

Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze 24 II 2020

IX Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 24 II 2020 rok

W sali kina „Baszta” dnia 24 lutego 2020 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  UTW w Środzie Wlkp. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad wybrano przewodniczącego zebrania, sekretarza, członków prezydium, komisji mandatowo- wyborczej oraz uchwał i wniosków. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności za okres mijającej kadencji, omówiona została realizacja budżetu za rok 2019. W głosowaniu jawnym przyjęto plan budżetu na 2020 rok. Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, uwzględniając jej wniosek udzielone zostało absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zasadniczą częścią Zebrania było zgłaszanie kandydatów na kadencję 2020/2023 do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zgodnie z wnioskiem złożonym z sali wyborów do organów statutowych Stowarzyszenia dokonano w głosowaniu jawnym. W trakcie pierwszego posiedzenia władz S UTW Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Irena Węclewska – prezes
  • Elżbieta Nowak  – wiceprezes
  • Alicja Bartkowiak – wiceprezes
  • Mirosława Felman – sekretarz
  • Barbara Kowalczewska – skarbnik
  • Julia Borys – przewodnicząca Rady Programowej
  • Członkowie Zarządu: Elżbieta Lobermajer, Tadeusz Świejkowski, Jan Hamrol, Roman Głowacki.

Po krótkiej dyskusji zakończono obrady. Na zakończenie zebrani obejrzeli francuski film „ Poznajmy się jeszcze raz”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *