ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

21 CZERWCA 2021r., o godz. 16:00

w kinie „BASZTA” w Środzie Wlkp.

odbędzie się zebranie sprawozdawcze SUTW

               W programie:

  1. Sprawozdanie Zarządu.
  2. Wykonanie budżetu za 2021 rok.
  3. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej. Bilans.
  4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządu.
  5. Plan działania na 2021 rok.
  6. Plan budżetu na 2021 rok.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.
  9. Projekcja filmu „Śniegu już nigdy nie będzie”