SKŁADY ZARZĄDU STOWARZYSZENIE UNIWERYSTET TRZECIEGO WIEKU

Kadencja 2011-2014

 • Edward Formanowicz – prezes
 • Elżbieta Nowak – wiceprezes
 • Irena Węclewska – wiceprezes
 • Wanda Magdziarska – sekretarz
 • Barbara Górna – skarbnik
 • Marianna Kubiak – przewodnicząca Rady Programowej
 • Członkowie Zarządu: Elżbieta Lobermajer, Julian Kempa, Tadeusz Świejkowski, Ignacy Zimowski

Kadencja 2014-2017

 • Edward Formanowicz – prezes
 • Elżbieta Nowak – wiceprezes
 • Irena Węclewska – wiceprezes
 • Wanda Magdziarska – sekretarz
 • Łucja Ziembińska – skarbnik
 • Daniela Wullert – przewodnicząca Rady Programowej
 • Członkowie Zarządu: Elżbieta Lobermajer, Roman Głowacki, Julian Kempa, Tadeusz Świejkowski

Kadencja 2017-2020

 • Andrzej Mytko – prezes
 • Elżbieta Nowak – wiceprezes
 • Irena Węclewska – wiceprezes
 • Wanda Magdziarska – sekretarz
 • Alicja Bartkowiak – skarbnik
 • Marianna Kubiak – przewodnicząca Rady Programowej
 • Członkowie Zarządu: Barbara Kowalczewska, Elżbieta Lobermajer, Jan Hamrol, Tadeusz Świejkowski

Biuletyny „ O NAS, DLA WAS”