O Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wielkopolskiej

Stowarzyszenie UTW rozpoczęło swoją działalność na rzecz średzkiego, senioralnego środowiska w roku 2011. Inicjatorami powstania organizacji typu non-profit (nie nastawiona na zysk) było małżeństwo Stefania i Edward Formanowicz. Zarazili oni swym pomysłem pp.Teresę i Ignacego Zimowskich oraz panie Barbarę Kowalczewską i Barbarę Górną, a także pp. Teresę i Tadeusza Świejkowskich . W ciągu kilku miesięcy ukonstytuowały się organy STUW , dopełniono wszelkich formalności w KRS i 28 IX  odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego – 2011/2012. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności UTW. Kilkuletnie doświadczenie pokazuje, że  proponowane cotygodniowe zajęcia, spotkania z prelegentami, wycieczki, spotkania integracyjne, warsztaty tematyczne i wiele innych form aktywności spotyka się ze sporym zainteresowaniem osób w „dojrzałym wieku”. Stowarzyszenie liczy sobie ponad 200 członków, którzy przejawiają sporą aktywność  i  zawsze znajdują dla siebie coś ciekawego. Jedynym warunkiem niezbędnym aby dołączyć do naszego grona  jest obywatelstwo RP, ukończone 50 lat oraz chęć aktywnego uczestnictwa w urzeczywistnianiu celów UTW.

Idea SUTW

Idea SUTW ma na celu aktywizację starszych ludzi, a także wykorzystania ich potencjału na rynku pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. UTW jest dla nich miejscem spotkań z podobnymi do nich osobami, które muszą stawiać czoła wielu problemom w tym jednemu, głównemu – problemowi braku akceptacji ze strony młodych. Poza tym, po latach wychowywania dzieci czy też współuczestnictwie w wychowywaniu wnuków, niekiedy utracie współmałżonka i znajomych, nadmiar czasu, jakim dysponują te osoby, może być dla nich szkodliwy. W takim przypadku nowa pasja, staje się balsamem dla psychiki, pozwala ponownie otworzyć się na świat i zaakceptować go takim, jakim się stał bez bliskich ludzi. Trzeba pamiętać, że wielu seniorów jest wciąż sprawnych i nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Uniwersytety Trzeciego Wieku stwarzają możliwość ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywności społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązanie przyjaźni oraz zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Program działalności UTW w Środzie

UTW w Środzie Wlkp. jest stowarzyszeniem propagującym wśród starszych osób zdrowy styl życia i rozwój osobowości oraz ułatwiającym uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, a także sprzyjającym koleżeńskim kontaktom. Stowarzyszenie dostępnymi sobie środkami i sposobami inicjuje, wspiera i aktywizuje działania na rzecz członków oraz innych osób, nie będących członkami UTW. Ponadto:

  • UTW służy dialogowi kultur, środowisk i pokoleń oraz aktywizacji środowiska osób starszych;
  • UTW tego celu wykorzystuje wszelkie dostępne środki i sposoby do pobudzania inicjatyw zmierzających do pogłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań do pracy twórczej oraz sprzyja aktywizacji intelektualnej i fizycznej swoich członków;

UTW włącza osoby starsze do systemu ustawicznego kształcenia w szczególności w oparciu o rosnący potencjał kulturalny i naukowy lokalnego środowiska. Powstanie uniwersytetu umożliwia nieaktywnym zawodowo, kontaktowanie się z osobami pragnącymi służyć innym swą wiedzą oraz doświadczeniem życiowym czy zawodowym. Uczestnicząc w zajęcia członkowie UTW dają przykład młodszym osobom jak można okres starzenia się wypełnić różnego rodzaju formami aktywności życiowej.

W celu realizacji programu SUTW współpracuje z miejscowymi władzami państwowymi i samorządowymi, placówkami naukowymi, szkołami, instytucjami, organizacjami, związkami, zakładami produkcyjnymi i usługowymi, oraz innymi organami i stowarzyszeniami społecznymi;

Stowarzyszenie zaprasza wszystkie osoby dorosłe, emerytów i rencistów –po 50 roku życia, bez względu na poziom wykształcenia do uczestniczenia w działalności UTW w Środzie Wlkp.

On a computer.

WARSZTATY KOMPUTEROWE

Nigdy nie jest za późno na naukę obsługi komputera i Internetu!

Umiejętność obsługi komputera oraz poruszanie się po wirtualnej sieci wcale nie jest zarezerwowane dla osób młodych. W każdym wieku można się tego wszystkiego nauczyć krok po kroku i nie jest to trudne.

Internet stwarza osobom starszym możliwość zachowania kontaktu ze światem zewnętrznym.

Exercising pilates

ĆWICZENIA METODĄ PILATES

Pilates jest skuteczny w zwiększeniu mobilności, siły i elastyczności kręgosłupa, utrzymaniu właściwej postawy i zapobieganiu bólom pleców

outdoor meditation

TAI – CHI

Żyjmy pogodniej, spokojniej i szczęśliwiej

Ćwiczenia Tai Chi obejmują ciało i umysł, zaś techniki oddechowe pozwalają rozumieć jak oddychamy w trakcie poruszania się. Tai Chi poprawia pracę serca, mózgu i nastrój.

Young woman taking some language lesson online

JĘZYKI OBCE

Najlepsze wynik osiąga się w wieku dojrzałym, kiedy uczymy si e widząc cel i sens oraz znajdując w tym uczeniu przyjemność

Wiele starszych osób chce po prostu zrobić coś dla siebie. życie babci czy dziadka nie ogranicza się dziś tylko do opieki nad wnukami. Można np. zacząć uczyć się języków obcych. Znajomość języka bardzo ułatwia podróże.

BRYDŻ

Trudno znaleźć inną grę, która rozwijałaby tak wiele pozytywnych cech.

Brydż jest najlepszą, najszlachetniejszą z gier karcianych. Gra kształci takie cechy jak: pamięć, koncentrację, umiejętność liczenia i logicznego myślenia, umiejętność podejmowania decyzji, szacowania szans, wyobraźnię. Gra w brydż pozwala utrzymać wysoką sprawność umysłową.

Top view of swimming pool

GIMNASTYKA W BASENIE

Jest to idealna forma sportu dla osób nie lubiących wysiłku fizycznego, gdyż w wodzie ćwiczy się lekko, miło i przyjemnie.

Ćwiczenia w wodzie wpływają korzystnie na samopoczucie, kondycję i wagę. Przy okazji zwiększają także ruchomość stawów nie obciążając ich równocześnie, tak jak ćwiczenia, „na sucho”. Wodne ćwiczenia to także dobry pomysł przy chorobach.

GIMNASTYKA REHABILITACYJNA

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Rehabilitacja poprawia samopoczucie, utrzymuje przy zdrowiu, regeneruje cały organizm i ma działanie przeciwbólowe. Wpływa na poprawę pracy stawów, kręgosłupa i układu kostnego

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Na realizację swoich zainteresowań nigdy nie jest za późno nawet jeśli ma się lat …. dziesiąt. Trzeba tylko chcieć.

Zajęcia plastyczne dla seniorów stwarzają możliwości samorealizacji poprzez twórczość plastyczną. Spotkania się z dobrą okazją do wzajemnej integracji i pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz stanowią źródło satysfakcji z wykonanych własnoręcznie prac.